Chốt gác an ninh bảo vệ mặt bằng

01/11/2022

Khi xây dựng một khu công nghiêp mới thì việc cần làm đầu tiên là giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cung cấp cabin chốt trực canh gác phục vụ giải phóng mặt bằng và chống tái lấn chiếm.

Lắp đặt chốt gác phục vụ giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh

Lắp đặt chốt gác phục vụ giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh

Bàn giao chốt gác cho chủ đầu tư phục vụ giải phóng mặt bằng

Bàn giao chốt gác cho chủ đầu tư phục vụ giải phóng mặt bằng

Nếu quý khách cũng có những công trình như vậy, hãy gọi cho chúng tôi. Quý khách sẽ được đáp ứng ngay lập tức.

Sitemap | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2024 by choibaove.com