Chòi gác bảo vệ kích thước 2,15m

18/10/2017

Chòi gác bảo vệ mái nhọn kích thước lớn 2,15 x 1,95m đã được sản xuất. Sản phẩm này Vinacabin sản xuất theo yêu cầu của D&D và sẽ được giao hàng vào ngày 20/10/2017.

Sau đây là một số hình ảnh về cabin nhà bảo vệ kích thước lớn.

Thân nhà bảo vệ 2,15 x 1,95m

Thân nhà bảo vệ 2,15 x 1,95m

Sản phẩm vừa tháo ra khỏi khuôn đúc

Sản phẩm vừa tháo ra khỏi khuôn đúc

Nội thất nhà bảo vệ cũng được đúc liền khối và vừa được tháo ra khỏi khuôn đúc, chưa cắt đi các phần thừa

Nội thất nhà bảo vệ cũng được đúc liền khối và vừa được tháo ra khỏi khuôn đúc, chưa cắt đi các phần thừa

Bên trong khối nội thất

Bên trong khối nội thất

Mái nhà bảo vệ cũng vừa được chúng tôi đúc xong

Mái nhà bảo vệ cũng vừa được chúng tôi đúc xong

Trên đây là các bộ phân rời của nhà bảo vệ mái nhọn 1,95 x 2,15m . Sản phẩm sẽ được cắt bỏ các phần thừa và lắp ráp thành nhà bảo vệ hoàn chỉnh. Đây là sản phẩm chúng tôi làm theo hợp đồng cung cấp cho khách hàng tại Gia Lai và sẽ giao hàng trong tháng 10/2017.

Sitemap | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2020 by choibaove.com